Zastavení výběru zhotovitele

V červnu 2020 bylo Radou HMP vydáno rozhodnutí k zastavení výběru zhotovitele pavilonu Oázy.