Příprava stavby nového pavilonu zdárně pokračuje

Dne 15.3. 2017 nabylo právní moci územní rozhodnutí pro stavbu „Palata II – objekt pro poskytování pobytové sociální služby“ a přípravné práce tak mohou pokračovat v plánovaném harmonogramu.