Harmonogram realizace výstavby

Pro Vaši informaci předkládáme harmonogram výstavby nového pavilonu Oázy :

9/2015 – zahájení projekčních prací
1/2017 – územní rozhodnutí
3/2017 – stavební povolení
10/2017 – zahájení výstavby
9/2019 – výběr zhotovitele
11/2019 – zahájení výstavby
10/2021 – zahájení provozu