Příprava na stavbu nového pavilonu pokračuje

Jak si možná obyvatelé okolí Palaty všimli, na naší zahradě již započaly přípravné pozemní práce, které jsou nutné k zahájení stavby nového pavilonu Oázy. Tento pavilon bude sloužit lidem se středně těžkou a těžkou demencí s celkovou kapacitou 75 lůžek a termínem dokončení v roce 2020 – 2021.Na sousedním pozemku probíhají likvidace stávajících staveb a na pozemku Palaty byl budoucí areál stavby oddělen plotem. Vzhledem k tomu, že park je využíván klienty Domova Palaty, bylo to mimo jiné nutné k zajištění jejich bezpečnosti i bezpečnosti návštěvníků.
O průběhu stavby Vás budeme v Novinkách informovat.

Harmonogram realizace výstavby

Pro Vaši informaci předkládáme harmonogram výstavby nového pavilonu Oázy :

9/2015 – zahájení projekčních prací
3/2017 – územní rozhodnutí
6/2017 – stavební povolení
3/2019 – zahájení výstavby
12/2020 – kolaudace stavby
2/2021 – zahájení provozu