Úvod

PAVILON OÁZY JE VE VÝSTAVBĚ, TERMÍN DOKONČENÍ V r. 2020-2021

Pavilon bude určen pro klienty se syndromem demence