Úvod

PAVILON OÁZY JE VE VÝSTAVBĚ, TERMÍN DOKONČENÍ V R. 2018

Pavilon bude určen pro klienty se syndromem demence