Úvod

PAVILON OÁZY JE VE VÝSTAVBĚ, TERMÍN DOKONČENÍ V r. 2020

Pavilon bude určen pro klienty se syndromem demence